وبلاگ

تعریف توسعه پایدار

مفهومی است که به واسطه‌ی پیامدهای منفی محیط‌زیستی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه‌ی یک‌جانبه‌ی اقتصادی پس از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت پدید آمده‌است. این مفهوم تلاش دارد که با نگاهی نو به توسعه، اشتباهات گذشته بشری را تکرار نکند و توسعه‌ای همه‌جانبه و متوازن را رقم بزند. توسعه‌ی پایدار فرآیندی است که…

اطلاعات بیشتر آیکون

توسعه پایدار در ایران

کشورهای جهان بر اساس میزان اجرای آرمان‌های 17گانه توسعه پایدار رتبه بندی می‌شوند که در شکل زیر رتبه بندی 10 کشور برتر و همچنین جایگاه ایران در این رتبه بندی را که در رتبه 58ام قرار دارد را خواهیم دید. ایران در اجرای اهداف توسعه پایدار آنطور که شایسته هست عمل نکرده است. مطابق شکل بعد که عملکرد ایران را…

اطلاعات بیشتر آیکون

معادن وصنایع معدنی متوسط و کوچک مقیاس

بنگاه های کوچک و متوسط بر اساس تعداد کارکنان، میزان سرمایه و میزان مالکیت بخش خصوصی در کشورهای مختلف تعاریف متفاوتی دارند.  در کشور ایران وقتی کارگاه ها با کارکنان کمتر از 10  نفر به بخش کارگاههای با کمتر از50 نفر را  بنگاه کوچک تعریف می‌کنند. در ایران بیش از 400 هزار کارگاه زیر 6 نفر وجود دارد که بیش…

اطلاعات بیشتر آیکون

توسعه پایدار درمعادن

مقدمه رشد چشمگیر استفاده از مفاهیم توسعه پایدار در حوزه های مختلف مرتبط با زندگی انسان و اهمیت منابع معدنی و استخراج آنها باعث می شود کشورهای مختلف نیاز ورود به توسعه پایدار و تدوین مقررات الزم در این زمینه را احساس کنند. توسعه پایدار سه رکن اصلی اقتصاد، جامعه و منابع و محیط زیست را شامل می شود. با…

اطلاعات بیشتر آیکون