قیمت گذاری

قیمت ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

بیسیک

10 حداقل خطوط
تومان 31 99
/به ازای هر کاربر
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل

حرفه ای

10 حداقل خطوط
تومان 36 99
/به ازای هر کاربر
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل

نامحدود

10 حداقل خطوط
تومان 45 99
/به ازای هر کاربر
 • اپلیکیشن خودکار #5
 • اپلیکیشن خودکار #5
 • اپلیکیشن خودکار #5
 • ویس
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل

قیمت گذاری

خدمات صوتی و همکاری که باعث می شوند مانند شما در همان دفتر سقوط کنید.

icon

بیسیک

# حداقل خطوط
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
تومان 31 10
/به ازای هر کاربر
icon

حرفه ای

# حداقل خطوط
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
تومان 36 10
/به ازای هر کاربر
icon

نامحدود

# حداقل خطوط
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
تومان 45 10
/به ازای هر کاربر

قیمت ما

خدمات صوتی و همکاری که باعث می شوند مانند شما در همان دفتر سقوط کنید.

نامحدود

به ازای هر خط حداقل خطوط
تومان 45 99
/به ازای هر کاربر
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس
 • ویس

بیسیک

10 حداقل خطوط
تومان 36 99
/به ازای هر کاربر
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس
 • ویس
 • ویس
 • ویس
 • ویس
 • ویس
 • ویس

نامحدود

10 حداقل خطوط
تومان 36 99
/به ازای هر کاربر
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس میل
 • ویس
 • ویس
 • ویس
 • ویس
 • ویس
 • ویس
 • ویس